ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี


เรื่อง : ประชาสัมพันธ์บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2563

ผู้ลงประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ 
ประกาศเมื่อ 29 พฤษภาคม 2563
ดู : 12 คน
 
____________________________________________________________________________________
รายละเอียด
 
ประชาสัมพันธ์บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2563
โดยปิดประกาศไว้ ณ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ
 
 
หมายเหตุ
 
          1.หากรายการในบัญชีไม่ถูกต้อง ให้ยื่นคำร้องขอแก้ไขได้ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่ได้รับหนังสือแจ้งจากองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ
          2.หากรายการถูกต้อง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุจะดำเนินการประเมินค่าภาษีและเเจ้งให้ทราบภายในเดือนมิถุนายน 2563
          3.หากเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ให้ยื่นแบบแจ้งเปลี่ยนแปลงภายใน 60 วันนับจากมีการเปลี่ยนแปลง
 
       หากมีข้อสงสัย ปรึกษาขอคำชี้แนะการจัดทำรายการบัญชี ท่านสามารถติดต่อ ณ กองคลัง(งานจัดเก็บรายได้) องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ โทร.077-348-108
 
——————————————————————————
 
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
 
 
คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม
 
____________________________________________________________________________________
สิ่งที่แนบมาด้วย : โหลดไฟล์